Wprowadzenie

Większość początkujących programistów marzy o napisaniu gry lub innej aplikacji. Jednak nim zajmiemy się tworzeniem rozbudowanych programów graficznych, najpierw musimy poznać podstawowe polecenia, funkcje języka programowania. Jak informuje tytuł na poniższych stronach znajdą się informacje o prostych programach stworzonych w języku C++. Podczas pisania tego podręcznika korzystałem z oprogramowania Dev-C++ ver. 5.7.1. Jest to program z wbudowanym kompilatorem, którym w prosty sposób możemy sprawdzić poprawność kodu i uruchomić nasz program. Zrozumienie niektórych pojęć pozwolą algorytmy do których także będę się odwoływał. Zachęcam do przepisywania programów na komputer, gdyż w ten sposób szybciej zapamiętasz polecenia, a także możesz dokonywać zmian i sprawdzać wyniki.

Warto zapamiętać
Im mniej linijek w naszym programie tym lepiej.
Czytelność kodu polepszają wcięcia wierszy.
Odpowiadające sobie klamry umieszczamy w jednej kolumnie, a następne we wcięciu.
© Mateusz Ratajczak         www.commitcode.pl