Petla while

Pętla while ma prostszą budowę niż jej koleżanka for.

while(warunek)
{
Dzialanie;
}


Najpierw sprawdzany jest warunek, jeśli jest prawdziwy wykona się ciało funkcji.

Algorytm

Poniżej prosty program, który wykorzystuje tę pętlę.

17.cpp


1: #include<iostream>
2: #include<conio.h>
3:
4: using namespace std;
5:
6: int main()
7: {
8:      int iLiczba = 2;
9:      while(iLiczba<10)
10:      {
11:           cout<<iLiczba<<" ";
12:           iLiczba += 1;
13:      }
14:      cout<
15:      cout<<"iLiczba po petli ... "<<iLiczba<<endl;
16:      getch();
17:      }


Wynik działania programu:
2 3 4 5 6 7 8 9
iLiczba po petli … 10

Pętla działa dopóki liczba nie osiągnie wartości dziesięć. Jednak gdy wynosi 9 pętla wykonuje działanie, po czym do zmiennej dodana została jeszcze jedynka. Warunek jest flase ale nasza zmienna ma wartość 10.

Zadania
16. Napisz program, który będzie dodawał liczby podane przez użytkownika, dopóki suma nie przekroczy 100 używając pętli while.
© Mateusz Ratajczak         www.commitcode.pl