Petla do ... while

Pętla do...while jest podobna do while, lecz różni się algorytmem i miejscem sprawdzania warunku.

Schemat do ... while
do {
działanie;
} while(warunek);

Algorytm

W przypadku tej pętli najpierw wykonywane jest jej działanie, a dopiero później sprawdzany warunek. Jeśli jest prawdziwy, pętla wykona się raz jeszcze. Najczęściej wykorzystuję tę pętlę do ponownego uruchomienia programu. Oto przykład prostego programu, który pozwoli nam ponownie uruchomić program 17.cpp po małych modyfikacjach.

18.cpp


1: #include<iostream>
2: #include<conio.h>
3: #include<windows.h>
4:
5: using namespace std;
6:
7: int main()
8: {
9:      int ster;
10:      do {
11:           int iLiczba;
12:           cout<<"Podaj liczbe od 1 - 5 ... ";
13:           cin>>iLiczba;
14:
15:           while(iLiczba<10)
16:           {
17:                cout<<iLiczba<<" ";
18:                iLiczba += 1;
19:           }
20:           cout<<endl;
21:
22:           cout<<"iLiczba po petli ... "<<iLiczba<<endl;
23:           cout<<endl;
24:           cout<<"\tAby ponownie uruchomic program wybierz 1 "<<endl;
25:           cout<<"\t\t zakonczyc dzialanie wybierz 0 ... ";
26:           cin>>ster;
27:           system("cls");
28:      } while(ster == 1);
29:      getch();
30: }


Przepisz program i przekonaj się jak działa. Pojawiła się nowa biblioteka windows.h, która pozwala nam na czyszczenie ekranu poleceniem system("cls"); w 27. linijce. Dodatkowo pamiętaj, że zmienna, która występuje w warunku, musi być zadeklarowana poza pętlą do…while.

© Mateusz Ratajczak         www.commitcode.pl