Podsumowanie wiadomości

Skopiuj kod programu z 10.cpp do nowego pliku. Dodamy teraz do niego instrukcje pętli for, while i do…while.

Przebuduj menu:

cout<<"Program pomocy"<<endl<<endl; //2*enter
cout<<"\tWybierz \n\t 1 - typy zmiennych; \n\t 2 - if; "<<endl;
cout<<"\t 3 - switch;"<<endl;
cout<<"\t 4 - for; \n\t 5 - while; \n\t 6 - do...while"<<endl;

Dobuduj dodatkowe case:

case 4: {
    cout<<"\tfor"<<endl<<endl;
    cout<<"for(licznik; warunek; licznik++)"<<endl;
    cout<<"{"<<endl;
    cout<<"\t Cialo funkcji;"<<endl;
    cout<<"}"<<endl;
break;
}
case 5: {
    cout<<"\twhile"<<endl<<endl;
    cout<<"while( warunek )"<<endl;
    cout<<"{"<<endl;
    cout<<"\t Cialo funkcji;"<<endl;
    cout<<"}"<<endl;
break;
}
case 6: {
    cout<<"\tdo..while"<<endl<<endl;
    cout<<"do {"<<endl;
    cout<<"\t Cialo funkcji;"<<endl;
    cout<<"} while(warunek);"<<endl;
break;
}


Dodajemy zapętlanie programu:

int ster;
do {
    …
    cout<<endl<<endl;
    cout<<"\tAby ponownie uruchomic program wybierz 1 "<<endl;
    cout<<"\t\t zakonczyc dzialanie wybierz 0 ... ";
    cin>>ster;
    system("cls");
}while(ster == 1);

Zbudujemy także funkcję typu void, która wyświetli nam nasze przebudowane wcześniej menu.

void menu()
{
    cout<<"Program pomocy"<<endl<<endl; //2*enter
    cout<<"\tWybierz \n\t 1 - typy zmiennych; \n\t 2 - if; "<<endl;
    cout<<"\t 3 - switch;"<<endl;
    cout<<"\t 4 - for; \n\t 5 - while; \n\t 6 - do...while"<<endl;
    cout<<"\t Wybieram ... "; //ladne podanie liczby
}

Cały program przedstawiłem poniżej.

22.cpp


1: #include<iostream>
2: #include<conio.h>
3: #include<windows.h>
4:
5: using namespace std;
6:
7: void menu()
8: {
9:     cout<<"Program pomocy"<<endl<<endl; //2*enter
10:     <<"\tWybierz \n\t 1 - typy zmiennych; \n\t 2 - if; "<<endl;
11:     cout<<"\t 3 - switch;"<<endl;
12:     cout<<"\t 4 - for; \n\t 5 - while; \n\t 6 - do...while"<<endl;
13:
14:     cout<<"\t Wybieram ... "; //ladne podanie liczby
15: }
16:
17: int main()
18: {
19:     int ster;
20:     do {
21:
22:     int przel;
23:     menu();
24:     cin>>przel;
25:     cout<<endl<<endl;
26:
27:     switch(przel)
28:     {
29:     case 1: {
30:         cout<<"\tTYPY ZMIENNYCH:"<<endl<<endl;
31:
32:         cout<<"int - liczby calkowite"<<endl;
33:         cout<<"\t\t int iLiczba = 5;"<<endl<<endl;
34:
35:         cout<<"float - liczby zmiennoprzecinkowe (male)"<<endl;
36:         cout<<"\t\t float fLiczba = 52.05;"<<endl<<endl;
37:
38:         cout<<"double - liczby zmiennoprzecinkowe (duze)"<<endl;
39:         cout<<"\t\t double dLiczba = 5352.0457;"<<endl<<endl;
40:
41:         cout<<"char - znaki"<<endl;
42:         cout<<"char - znaki"<<endl;
43:
44:         cout<<"string - wyrazy"<<endl;
45:         cout<<"\t\t string sWyraz = \"wyraz\";"<<endl<<endl;
46:         //wyswietlenie cudzyslowia
47:
48:         cout<<"bool - wartosc logiczna "<<endl;
49:         cout<<"\t\t bool bLog = true;"<<endl<<endl;
50:
51:     break;
52:     }
53:     case 2: {
54:         cout<<"\tIF"<<endl<<endl;
55:         cout<<"if(warunek)"<<endl;
56:         cout<<"{"<<endl;
57:         cout<<"\t Dzialanie, jesli prawda"<<endl;
58:         cout<<"}"<<endl;
59:         cout<<"else"<<endl;
60:         cout<<"{"<<endl;
61:         cout<<"\t Dzialanie, jesli falsz"<<endl;
62:         cout<<"}"<<endl;
63:     break;
64:     }
65:     case 3: {
66:         cout<<"\tSWITCH"<<endl<<endl;
67:         cout<<"switch(przelacznik)"<<endl;
68:         cout<<"{"<<endl;
69:         cout<<"case 1: {"<<endl;
70:         cout<<"\t instrukcja1"<<endl;
71:         cout<<"\t break;"<<endl;
72:         cout<<"}"<<endl;
73:         cout<<"case 2: {"<<endl;
74:         cout<<"\t instrukcja2"<<endl;
75:         cout<<"\t break;"<<endl;
76:         cout<<"}"<<endl;
77:         cout<<"default: instrukcja3"<<endl;
78:         cout<<"}"<<endl;
79:     break;
80:     }
81:     case 4: {
82:         cout<<"\tfor"<<endl<<endl;
83:         cout<<"for(licznik; warunek; licznik++)"<<endl;
84:         cout<<"{"<<endl;
85:         cout<<"\t Cialo funkcji;"<<endl;
86:         cout<<"}"<<endl;
87:     break;
88:     }
89:     case 5: {
90:         cout<<"\twhile"<<endl<<endl;
91:         cout<<"while( warunek )"<<endl;
92:         cout<<"{"<<endl;
93:         cout<<"\t Cialo funkcji;"<<endl;
94:         cout<<"}"<<endl;
95:     break;
96:     }
97:     case 6: {
98:         cout<<"\tdo..while"<<endl<<endl;
99:         cout<<"do {"<<endl;
100:         cout<<"\t Cialo funkcji;"<<endl;
101:         cout<<"} while(warunek);"<<endl;
102:     break;
103:     }
104:     default: cout<<"Zly wybor :(";
105:     }
106:     cout<<endl<<endl;
107:     cout<<"\tAby ponownie uruchomic program wybierz 1 "<<endl;
108:     cout<<"\t\t zakonczyc dzialanie wybierz 0 ... ";
109:     cin>>ster;
110:     system("cls");
111:     }while(ster == 1);
112: getch();
113: }


Wynikiem działania programu jest rozbudowane menu z informacjami jakie poznałeś dotychczas.

© Mateusz Ratajczak         www.commitcode.pl