Typy zmiennych

Zmienne pomagają nam „zapamiętywać” informacje, które następnie używany w programie. W C++ występuje kilka typów.

  • int – typ zmiennej, który przechowuje liczby całkowite; np. 5; 4 bajty
  • float – typ zmiennej, który przechowuje liczby zmiennoprzecinkowe; np. 25.1; 4 bajty
  • double – tak jak float, jednak liczby mogą być większe; np. 251.10; 8 bajtów
  • char – typ zmiennej, który przechowuje znaki; np. j; 1 bajt
  • string – pozwala zapisać cały wyraz do zmiennej; np. czesc;
  • bool – może przyjmować wartości true lub false, wykorzystywany do wyrażeń warunkowych

Jest to kilka typów zmiennych, które stanowią fundament C++.

Deklaracja zmiennej:

czyli tworzymy zmienną. Oto poprawna składnia:

Typ_zmiennej nazwa_wymyślona_przez_programistę ;

Oto kilka przykładów:

int liczba;
double dane;

Teraz zmienna w naszym programie istnieje, możemy jej użyć, lecz nie zawiera żadnej wartości.

Implementacja zmiennej:

Implementacja to inaczej nadanie zmiennej określonej przez programistę lub użytkownika wartości.

Oto kilka przykładów:

liczba = 5;
dane = 532.1457;


Można połączyć deklarację i interpretację zmiennej:

int liczba = 5;
double dane = 532.1457;


Jeśli chodzi o wpisanie danych do typu liczbowego nie ma żadnego problemu, gdyż liczba która znajduje się po prawej stronie znaku = trafia do zmiennej. Jednak implementacja zmiennych innych typów różni się znacząco.

string wyraz = „wyraz”;
char ch = ‘c’;
bool = true;


Jak widzimy wartość do zmiennej typu string zapisujemy w cudzysłowach, a do zmiennej char w apostrofach.

Aby zmienne były bardziej czytelne dla innej osoby, która może w przyszłości analizować kod możemy zastosować jedną z dwóch metod ich deklaracji.

Notacja węgierska

Przykładowa zmienna:

float fLiczba;
string sNapis;


Jak widzimy nazwa zmiennej rozpoczyna się pierwszą literą typu zmiennej, a następnie pojawia się nazwa zapisana z dużej litery.

Notacja na wielbłąda

int LiczbaUczniówKlasy;

Jak widzimy każdy wyraz w nazwie zmiennej rozpoczyna się od wielkiej litery.

W kolejnych programach będę stosował obie notacje, lecz bardziej będę się skłaniał do notacji węgierskiej.UWAGA!
Nazwy zmiennych nie powinny zawierać znaków polskich tj. ą, ę, ó, ł, ż, ź oraz klamr i innych znaków specjalnych.
Także nie powinniśmy zaczynać nazwy od litery l gdyż wygląda ona jak 1 i łatwo o pomyłkę.

Przykładowy program, w którym wykorzystamy wszystkie omówione typy zmiennych.

2.cpp


1: #include<iostream>
2: using namespace std;
3:
4: int main()
5: {
6: //deklaracja zmiennych
7: int iCalkowita;
8: float fZmienno_przecinkowa;
9: double dDuzaLiczba;
10: char ch;
11: string sNapis;
12: bool bLogiczna1;
13: bool bLogiczna2;
14:
15: //implementacja zmiennych
16: iCalkowita = 5;
17: fZmienno_przecinkowa = 56.15;
18: dDuzaLiczba = 5622.847;
19: ch = 'p';
20: sNapis = "czesc";
21: bLogiczna1 = true;
22: bLogiczna2 = false;
23:
24: //wyswietlenie wyników na konsoli
25: cout<<"int = "<<iCalkowita<<endl;
26: cout<<"float = "<<fZmienno_przecinkowa<<endl;
27: cout<<"double = "<<dDuzaLiczba<<endl;
28: cout<<"char = "<<ch<<endl;
29: cout<<"string = "<<sNapis<<endl;
30: cout<<"bool true = "<<bLogiczna1<<endl;
31: cout<<"bool false = "<<bLogiczna2<<endl;
32: }


A oto wynik działania naszego programu:

int = 5
float = 56.15
double = 5622.847
char = p
string = czesc
bool true = 1
bool false = 0


W programie pojawiło się kilka nowych elementów:

W linijce 6, 15 i 24 pojawiły się komentarze jednowierszowe. Stawiamy dwa znaki (//) i cały tekst po prawej stronie nie jest brany pod uwagę przez kompilator.

W linijkach 25-31 widzimy wyświetlenie tekstu połączone z wyświetlenie zmiennej.

Komentarze wielowierszowe:

/*
Komentarz
*/


Zadania
2. Napisz program, który stworzy po dwie zmienne każdego typu i wyświetli wyniki na konsoli.
© Mateusz Ratajczak         www.commitcode.pl