Pobieranie danych od użytkownika

Wiesz już jak utworzyć zmienną, wyświetlić ją na konsoli, a także jak porównać jej wartość. Teraz zobaczysz w jak prosty sposób możemy pobrać informację od użytkownika. Znasz już strumień wyjścia, czyli cout. Oto prosty schemat postępowania:

Tworzymy zmienną bez wartości:

int iLiczba;

Prosimy o podanie liczby całkowitej:

cout<<”Podaj liczbe calkowita”<<endl;

Strumień wejścia – pobieranie danych:

cin >> iLiczba;

Wyświetlenie podanej przez użytkownika liczby:    

cout<<”Podales … ”<<iLiczba<<endl;

Właśnie polecenie cin pobiera nam w tym przypadku liczbę całkowitą. Liczba zostaje zapisana do zmiennej i do końca działania programu możemy jej użyć odwołując się do jej nazwy.


UWAGA!
W przypadku podanie liczby nieodpowiedniego typu nasz program przestanie działać. Można zabezpieczyć program przed takimi wypadkami, lecz musimy poznać jeszcze kilka instrukcji.


Zadania
5. Napisz program, który pobierze od użytkownika 5 liczb. Spróbuj użyć różnych typów zmiennych.
6. Przerób swój program z Zadania 4. tak, aby sprawdzał, która liczba z podanych przez użytkownika jest największa.
© Mateusz Ratajczak         www.commitcode.pl