Podsumowanie wiadomości

Poznałeś dopiero kilka instrukcji i konstrukcji C++. Warto usystematyzować twoją wiedzę używając poznanej instrukcji switch. Przepisz poniższy program, ponieważ będziemy uzupełniać go nowymi wiadomościami. Gdy zapomnisz jakiejś składni polecenia możesz go użyć.


1: #include<iostream>
2:
3: using namespace std;
4:
5: int main()
6: {
7:      int przel;
8:      cout<<"Program pomocy"<<endl<<endl; //2*enter
9:      cout<<"\tWybierz \n\t 1 - typy zmiennych; \n\t 2 - if; \n\t 3 - switch;"<<endl;
10:
11:      cout<<"\t Wybieram ... "; //ladne podanie liczby
12:      cin>>przel;
13:
14:      switch(przel)
15:      {
16:      case 1: {
17:           cout<<"\tTYPY ZMIENNYCH:"<<endl<<endl;
18:
19:           cout<<"int - liczby calkowite"<<endl;
20:           cout<<"\t\t int iLiczba = 5;"<<endl<<endl;
21:
22:           cout<<"float - liczby zmiennoprzecinkowe (male)"<<endl;
23:           cout<<"\t\t float fLiczba = 52.05;"<<endl<<endl;
24:
25:           cout<<"double - liczby zmiennoprzecinkowe (duze)"<<endl;
26:           cout<<"\t\t double dLiczba = 5352.0457;"<<endl<<endl;
27:
28:           cout<<"char - znaki"<<endl;
29:           cout<<"\t\t char chZnak = 'a';"<<endl<<endl;
30:
31:           cout<<"string - wyrazy"<<endl;
32:           cout<<"\t\t string sWyraz = \"wyraz\";"<<endl<<endl;
33:           //wyswietlenie cudzyslowia
34:
35:           cout<<"bool - wartosc logiczna "<<endl;
36:           cout<<"\t\t bool bLog = true;"<<endl<<endl;
37:
38:      break;
39:      }
40:      case 2: {
41:           cout<<"\tIF"<<endl<<endl;
42:           cout<<"if(warunek)"<<endl;
43:           cout<<"{"<<endl;
44:           cout<<"\t Dzialanie, jesli prawda"<<endl;
45:           cout<<"}"<<endl;
46:           cout<<"else"<<endl;
47:           cout<<"{"<<endl;
48:           cout<<"\t Dzialanie, jesli falsz"<<endl;
49:           cout<<"}"<<endl;
50:      break;
51:      }
52:      case 3: {
53:           cout<<"\tSWITCH"<<endl<<endl;
54:           cout<<"switch(przelacznik)"<<endl;
55:           cout<<"{"<<endl;
56:           cout<<"case 1: {"<<endl;
57:           cout<<"\t instrukcja1"<<endl;
58:           cout<<"\t break;"<<endl;
59:           cout<<"}"<<endl;
60:           cout<<"case 2: {"<<endl;
61:           cout<<"\t instrukcja2"<<endl;
62:           cout<<"\t break;"<<endl;
63:           cout<<"}"<<endl;
64:           cout<<"default: instrukcja3"<<endl;
65:           cout<<"}"<<endl;
66:      break;
67:      }
68:      default: cout<<"Zly wybor :(";
69:      }
70: }


Wynikiem działania tego programu oczywiście będzie wyświetlenie pomocy dotyczącej danej instrukcji lub zmiennych. Ważne jest abyś miał ten program przepisany na swój komputer, gdyż tak jak wspomniałem wcześniej będziemy dokładać do niego nowe elementy.

© Mateusz Ratajczak         www.commitcode.pl