Getch() continue

Getch jest poleceniem(funkcją), która wymusza od użytkownika wciśnięcie przycisku z klawiatury, aby program kontynuował działanie.

Przykładowy program:

15.cpp


1: #include<iostream>
2: #include<conio.h>
3:
4: using namespace std;
5:
6: int main()
7: {
8:      for(int i = 1; ; i++)
9:      {
10:           cout<<i<<endl;
11:           if(getch()) continue;
12:      }
13: }


Program będzie podawał kolejne liczby począwszy od jeden, lecz dopiero kiedy użytkownik wciśnie dowolny znak. Getch() jest funkcję (o których za chwilę), która znajduje się w nowej bibliotece conio.h, którą dołączyłem u góry. Od tej pory, będziemy używać tych bibliotek, a polecenie getch() będzie znajdowało się na końcu każdego programu. Wtedy na dole konsoli nie widzimy komentarza Windowsa. Aby zamknąć konsolę należy wcisnąć dwa razy dowolny przycisk.

© Mateusz Ratajczak         www.commitcode.pl