Dzielenie modulo

Dzieląc liczbę modulo (dzielenie z resztą) przez dwa możemy sprawdzić czy jest parzysta, wtedy reszta z dzielenia wynosi 0. Przeanalizuj poniższy przykład, który sprawdza, które z liczb podawanych przez pętlę są parzyste.

16.cpp


1: #include<iostream>
2: #include<conio.h>
3:
4: using namespace std;
5:
6: int main()
7: {
8:      for(int i = 1; i <= 10; i++)
9:      {
10:           int iPomoc;
11:           iPomoc = (i%2);
12:           if(iPomoc == 0) cout<<"Liczba "<<i<<" jest parzysta."<<endl;
13:
14:      }
15: }


Wynik działania programu:
Liczba 2 jest parzysta.
Liczba 4 jest parzysta.
Liczba 6 jest parzysta.
Liczba 8 jest parzysta.
Liczba 10 jest parzysta.

Operatorem dzielenia z resztą jest znak procenta (%). W jednym z kolejnych tematów, przy użyciu tego operatora będziemy rozdzielali np. liczbę 532 na cyfry 5, 3, 2.Operatory przypisania skrócone

Pierwszą zasadą programisty jest krótki i czytelny kod. W C++ wprowadzono kilka operatorów które poprawiają estetykę kodu.

*= pomnóż przez

liczba = liczba * zmienna;
odpowiada

liczba *= zmienna;

/= podziel przez

liczba = liczba / zmienna;
liczba /= zmienna;

+= dodaj

liczba = liczba + zmienna;
liczba += zmienna;

-= odejmij

liczba = liczba - zmienna;
liczba -= zmienna;

%= podziel modulo przez

liczba = liczba % zmienna;
liczba %= zmienna;


Kilka przykładów na liczbach:

i *= 2; i = i * 2;
k /= k +1; k = k / (k+1);
i += 1; i = i + 1;
k -= 1; k = k – 1;
i %= 2; i = i % 2;


Zadania
9. Napisz program wykorzystując pętlę for, który wyświetli twoje imię jedno pod drugim tyle razy ile podasz mu z klawiatury.

10. Napisz program, który przerwie nieskończoną pętle for.

11. Napisz program, który doda 10 liczb podanych przez użytkownika wykorzystując pętlę for.

12. Napisz program, który sprawdzi, które z 5 liczb podanych przez użytkownika są parzyste.

13. Wyświetl kwadrat z gwiazdek o wymiarze podanym z klawiatury. Petle for można zagnieżdżać. Pierwsza powinna podać rzędy, druga kolumny.
for()
{
     for()
     {
     }
}

14. (*)Wyświetl tabliczkę mnożenia do 100 na konsoli.

15. (***) Wyświetl na konsoli poniższą choinkę.
    *
   ***
  *****
 *******
*********
Na konsoli jedna gwiazdka ma taką samą szerokość jak spacja.
© Mateusz Ratajczak         www.commitcode.pl